Incident Management

De overtuiging hebben onder druk goed te presteren

Onze oplossing voor Incident Management leidt tot snelle, consistente oplossingen van hoge kwaliteit. We helpen u services effectiever te herstellen, terwijl risico's goed worden beheerst en er onder grote druk met overtuiging kan worden gecommuniceerd.

Daaarbij wordt u efficiënter door tijdens de "analyse en diagnose" fase aandacht te geven aan cruciale informatie. Dit geeft een kwaliteits verbetering omdat de eerste poging tot service herstel ook de laatste zal blijken te zijn. Daarnaast zal er een gemeenschappelijke taal voor het oplossen van problemen worden geintroduceerd die onafhankelijk is van de gebruikte technologie.

Profiteer van een snellere doorlooptijd van incidenten zonder extra mensen in te zetten.  


Behaalde resultaten

  • Dramatische reductie van de “analyse en diagnose” fase in Incident Management
  • Toename van het aantal incidenten waarbij de eerste herstelpoging ook de de laatste is.
  • Toegenomen consistentie van Incident Management
  • Gebruik van een gemeenschappelijke taal voor het oplossen van incidenten die onafhankelijk is van de gebruikte technologie
  • Verbeterde doorlooptijd voor incidenten zonder extra medewerkers
  • Afnemende kosten voor service
  • Afname van onnodig gebruik van reserve onderdelen
  • Hogere tevredenheid van medewerkers
  • Lager verloop van medewerkers
  • Sneller productief worden van nieuwe medewerkers


KT Restore

Snel en permanent herstel van service

KT Restore is zowel een benadering voor proces verbetering als ook een stuk gereedschap voor consistente top kwaliteit in incident afhandeling. We werken samen met u aan het implementeren van onze methode in uw organisatie, zodat het maximale resultaat wordt bereikt:

Analyseer: We voeren een assessment uit op uw Incident Management omgeving. Daarbij worden zowel de kracht als de gebreken en zwakke kanten zichtbaar, waarmee een basis wordt gelegd voor verbetering.

Ontwerp: Vervolgens wordt een maatwerk oplossing samengesteld die een directe impact heeft op uw belangrijkste metrics. ROI is hier leidend, waarmee een sterke business case ontstaat voor implementatie van de beoogde verbetering.

Realiseer: Een team dat is samengesteld uit KT en uw eigen organisatie rolt de oplossing uit waarmee een aanzienlijke operationele verbetering zichtbaar wordt. De rationele KT processen zijn daarbij de leidraad voor succes terwijl ondersteuning wordt gegeven aan het team bij het bereiken van de beoogde resultaten.

Documenteer: Wij zijn er niet alleen om de voortgang in de gaten te houden, maar ook voor het documenteren, analyseren en beoordelen van de resultaten.

Onderhoud: Als er geproefd is aan succes, laten we dat dan verder uitbouwen. Onze programmas identificeren de verdere mogelijkheden voor continue verbetering en verdere toename van prestaties.


Neem contact met ons op zodat we kunnen onderzoeken hoe deze oplossing past voor u, uw team of uw organisatie.