Verbetering van Veiligheidsprocessen

Het creëren van een "zero harm environment"

De Kepner-Tregoe aanpak is gericht op het bouwen van een veiligheids-strategie waar het executive leadership de gedragingen ondersteund die een high performance safety cultuur versterkt. Gelijktijdig, ondersteunen we de eerste-lijnmanagers om proactief veiligheidsprestaties op een dagelijkse basis te verbeteren en te beheren. Wij helpen u een "zero harm environment" te creëren door middel van een goed gedefinieerde en uitgevoerde veiligheidsaanpak op elk niveau van de organisatie.

Behaalde resultaten

  • Reductie van het aantal incidenten
  • Reductie van het aantal ongevallen
  • Een open veiligheids cultuur
  • Verbeterde veiligheids systemen

 

Onze oplossing

Veilgheid is geen toeval

Het bereiken van topklasse veiligheidsprestaties begint met het identificeren van risico's voor mensen, middelen en processen en het nemen van gefundeerde beslissingen over de methoden om risico's met behulp van de vijf stappen in het Safety Performance model aan te pakken:

Performance Management

Door een systematische observatie en aanpak van het gedrag, kunnen leiders de gedragingen en handelingen die nodig zijn voor veiligheidsprestaties stimuleren.

Onderlinge systeem afstemming

Naast het afstemmen van het performance system  zal de organisatie zijn operationele systemen — de processen en instructies hoe het werk uitgevoerd moet worden — afstemmen op de hoofdprocessen.

Technische kennis

Eén barriere om veiligheidsprestaties op niveau te krijgen is het afwezig zijn van de juiste gezamelijke technische en operationele kennis van het proces, systeem, over hoe het asset technisch zou moeten werken. Het ontbreken van deze technische kennis is de primaire oorzaak van menselijk falen. Het resulteert in terugkerende problemen, verwondingen, onstabiele processen of assets en meldbare incidenten.

Standardisatie

Standardisatie ondersteunt de veiligheidsprestaties met een gebalanceerde combinatie van goede productie standaarden. Deze standaarden bevatten variatie reductie- en proces controle technieken gekoppeld aan performance en beoordelingssystemen.

Probleem Oplossende vaardigheden

Naast de systemische en gedragsveranderingen die hierboven zijn besproken, zijn voor goede veiligheidsprestaties mensen nodig met effectieve statistische diagnose en probleemoplossende vaardigheden om daarmee operationele proces afwijkingen aan te pakken.

 

Gerelateerde content