Verkrijg duidelijkheid en controle

KT Incident Mapping (IM) geeft duidelijkheid. Complexe vraagstukken lijken soms ondoordringbaar, maar ze zijn meestal onderling verbonden via een aantal nauw verwante thema's. Incident Mapping ontrafelt en verheldert deze op een systematische manier, waardoor een duidelijk en compleet overzicht van een incident ontstaat.

Het resultaat is een visuele weergave van de relaties en afhankelijkheden tussen issues die de basis verzorgt voor een zinvolle en creatieve samenwerking als gezocht wordt naar oplossingen. Daarmee herwint u de controle en kan de best passende actie worden gekozen, waarbij gevolgschade waar mogelijk wordt voorkomen, terwijl met deze akties de toekomst zo positief mogelijk wordt beinvloed.

Waarde voor uw organisatie

  • Reduceer de tijd die nodig is voor het vinden van de werkelijke oorzaken (root cause)
  • Krijg een volledig overzicht van de oorzaak-gevolg keten in een incident - minimaliseer de kans op het missen van een essentieel element
  • Krijg duidelijkheid in het denken in een complexe situatie als onderdeel van een life-facilitatie of een "post-mortem" analyse.
  • Reduceer de inspanning voor het documenteren van en communiceren over een incident

 

Onze Oplossingen

Duidelijkheid is de aansturing voor effectieve acties

Incident Mapping is een dynamisch, systematisch en visuele aanpak voor het laten zien van de oorzaken, omstandigheden, en consequenties van een probleem. Het onthult de belemmeringen voor een oplossing en de te nemen maatregelen.

Kijk hier hoe Incident Mapping is toegepast op een crisis op het spoor.

Onze acht stappen in dit proces:

1.         Bereid Incident Mapping voor

2.         Omschrijf het Incident

3.         Maak Oorzaak-Gevolg Keten

4.         Identificeer  Omstandigheden

5.         Identificeer Eigenaren

6.         Vind Juiste Oorzaken

7.         Ontwikkel en Kies Maatregelen

8.         Bepaal Risico's en Presenteer Aanbevelingen

Neem contact met ons op om te verkennen hoe deze oplossing bij u, uw team en uw organisataie past.

We creëren het vermogen

Ons doel is om het gewenste vermogen te creëren binnen uw organisatie, echter dit wordt niet bereikt door training alleen. Acceptatie is de voorwaarde voor resultaat. Dat is waarom we samenwerken om de ROI van de investering in de organisatie maximaal te krijgen:

  • Verduidelijken van ontwikkeldoelstellingen en de relatie met bedrijfsresultaten
  • Het identificeren van aandachtsgebieden voor ontwikkeling en hoe de nieuwe vaardigheden toegepast dienen te worden in de organisatie
  • Hulp bij het vaststellen van kritische omgevingseigenschappen die de ontwikkeling steunen of afremmen
  • Ondersteuning voor en na de training en on-the-job coaching om te verzekeren dat de vertaling van vaardigheden naar de dagelijkse praktijk zo goed mogelijk plaatsvindt.

Wilt u de ROI maximaliseren? Lees meer over ons Resultaat Model