Operations

Het leveren van harde, meetbare resultaten

Onze klanten worden geconfronteerd met grote operationele uitdagingen. Van beperkte middelen, druk op de kosten door de wereldwijde concurrentie tot een sterk stijgende klantvraag.

Kepner-Tregoe levert data gestuurde analyse- en procesverbeterings-methodieken die hun waarde reeds vele malen bewezen hebben. Zodra ze gekoppeld worden aan "de loopgraven" leveren ze meetbare en duurzame verbeteringen op op het gebied van asset optimalisatie, kostenreductie, kwaliteitsverbetering en veiligheid.

 

Onze oplossingen


Asset Performance verbetering / kostenreductie

Plotselinge, ernstige economische neergang, de noodzaak om de capaciteit te verhogen en een druk om continue de productiviteit te verbeteren en de kosten te verlagen zijn slechts enkele van de competatieve uitdagingen waar productie vandaag de dag mee wordt geconfronteerd.

Kwaliteitsverbetering

De ultieme test voor uw product of dienst kan uw vermogen zijn om aan verwachtingen van klanten te voldoen of zelfs te overtreffen. Veel verbetermethoden zijn gekomen en gegaan. Onze ervaring leert dat kritisch beheer van het ontwerp, de engineering en het testen van te volgen processen tot opzienbarende verbetering leidt.

Business Process Improvement

Bedrijfsprocessen spelen een cruciale rol in effectieve strategie-uitvoering. Het optimaliseren van de wijze 'hoe werk gedaan wordt' en de manier waarop de activiteiten door uw organisatie heen stromen  levert concrete resultaten, verbetert integriteit en verantwoordelijkheden en bevordert de 'can do' cultuur.

Managen van Shutdowns, Turnarounds en Outages

Wanneer een grote geplande shutdown uitloopt of de scope niet geheel kan worden uitgevoerd, gaan al snel miljoenen verloren. Goed uitgevoerde STO's kunnen een waardevolle bron van concurrentievoordelen voor uw organisatie vormen.

Prestaties op Veiligheidsgebied 

Veiligheids-en gezondheidsnormen worden aangescherpt. Naast de voor de hand liggende noodzaak om erkende gezondheidsrisico's te beheersen, is het vanzelfsprekend een goede zaak om middelen - zowel menselijke als financiële - te beschermen. Het doel is een effectieve veiligheids- en gezondheidscultuur.

Project Implementatie

Projecten zijn een belangrijk middel voor het uitvoeren van verandering. Om deze binnen de planning en budget uit te voeren en daarbij te voldoen aan gestelde doelstellingen vereist een gedisciplineerde project management opzet en cultuur.

 

Gerelateerde content

Operationele efficiency verbeterd met
47%
Griffin Foods

Een verbetering van 47% in Operational Efficiency (OE) gerealiseerd, terwijl de productie met 30% is verhoogd en de Change-Over-Time met 50% is gereduceerd.

KT heeft ons de kennis en praktische ervaring gegeven die nodig is voor blijvende verbeteringen, zodanig dat we nu zelf effectief verbeterstappen kunnen implementeren. We hebben nu een continuous improvement team dat prestaties van hoog nivo aflevert

Andy Fuge, Operations Manager
Griffin Foods