Ga naar schema

Ontwikkel de nieuwe generatie leiders

Doelgroep: Managers, executives, en medewerkers van elk niveau binnen de organisatie maar ook ondersteunend personeel dat meedenkt bij het oplossen van problemen, het nemen van besluiten en uitvoeren van plannen. Verbeter uw kritische denkvaardigheden en prestaties en word een leider in het oplossen van problemen en aanpakken van complexe issues.

Workshop beschrijving

Deze workshop, de gouden standaard voor vaardigheden in kritisch denken, leert u om te gaan met de KT Clear Thinking methode die u in staat stelt om complexe situaties te ontleden, kritische problemen op te lossen en slagvaardig op te treden. U zult de kans krijgen uw nieuw verworven vaardigheden toe te passen op realistische oefeningen en zelf meegebrachte werk-gerelateerde problemen. U zult uw kritische denkvaardigheden verdiepen en verbeteren, wat essentieel is voor een effectieve en efficiënte samenwerking tussen teams, functies en regio’s.

Wat leert u?

Na de workshop Probleemanalyse en Besluitvorming:

•  Kunt u met de op feiten gebaseerde benadering de oorzaak vinden van de meest uitdagende problemen

•  Bent u in staat prioriteiten helder vast te stellen en een actieplan te formuleren

•  Kunt u complexe beslissingen nemen die aansluiten op strategische en operationele prioriteiten

•  Begrijpt u hoe u risico’s proactief kan beheersen tijdens de uitvoering van projecten en initiatieven

•  Weet u hoe u toekomstige kansen kan bevorderen en maximaliseren.

 

Lengte: drie dagen plus een terugkomdag

Workshop planning

Kies uw land in de vervolgkeuzelijst

Staat uw land er niet bij of wilt u een sessie plannen voor uw bedrijf, neem dan contact met ons op voor meer informatie.

Datum Stad/provincie Land Prijs Taal Registreren
12 Apr 2021 -
14 Apr 2021
Den Dolder or Online NL €2.250,00 Dutch
Registreren

Terugkomdag Maandag 12 mei

13 Sep 2021 -
15 Sep 2021
Den Dolder or Online NL €2.250,00 Dutch
Registreren

Terugkomdag Maandag 4 oktober 

1 Nov 2021 -
3 Nov 2021
Den Dolder or Online NL €2.250,00 Dutch
Registreren

Terugkomdag Maandag 22 november